This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

114.8fm shares

Loreen ugalketa sexuala

opinion
UGALKETA SEXUALA LANDAREETAN LANDAREEN ATALAK...

Sexu ugalketa geneen elkartze eta nahastean oinarritzen den prozesua da. Prozesu honetan askotan ar eta eme motak edo sexuak sortu dira. Ugalketa sexuala gameto izeneko zelula berezien elkartzeaz gertatzen da. Ugalketa mota honetan bi gurasoen ezaugarri genetikoak batzen dira. Gameto hauek forma eta funtzioetan berdinak izan daitezke isogametoak baina gehienetan sexu bakoitzak bereziak diren heterogametoak sortzen Loreen ugalketa sexuala Organismo baten sexua sortzen dituen gametoen arabera ezagutzen dira: Askotan izakiak kanpotik ere ezberdintasunak ditu ar edo emea den arabera, bai forman bai eta tamainan ere.

Honi dimorfismo sexual deritzo. Bakterioetan ere ematen da geneen birkonbinaketa eta sexu biologikoan bada ere hau ere sexua da. Bakterioek gaitasuna dute inguruan duten informazio genetikoa jaso eta euren DNAn txertatzeko.

Honela bakterioetan sexua transformaziotransdukzio eta konjugazio bitartez eman daiteke. Teoria endosinbiontikoaren arabera eukariotoen sorreran ere hipersexu izeneko prozesua eman zen; bertan prokarioto ezberdinen informazio genetikoa betirako batu zen. Sexu ugalketa gertatzen denean bi izakik euren informazio genetikoa elkartzen dute oinordeko bat edukitzeko.

Gurasoetako bakoitzaren kromosoma mota bakoitzetik bana elkartuz izaki bakoitzak bere kromosoma kopuru bikoitza Loreen ugalketa sexuala beti. Egoera honi diploide deritzo, eta gametoak, beraz haploideak dira.

Gametoak sortzeko prozesu horri meiosia deritzo eta bertan informazio genetikoa ausaz banatzen da bi gameto ezberdinetan. Izaki askotan egoera haploidea gametoen fasera murriztu da. Beste batzuetan gametoek mitosia jasan dezakete eta izaki zelulanitz haploideak sortu.

News feed